Tjänster Personligt

Varbergs Textilkonsult Vårda Väl 

Vårda Väl arbetar med konservering och restaurering av textilier för privata  och offentliga kunder såsom Svenska kyrkan, museer, kommuner, föreningar. I dessa begrepp ingår att ta hänsyn till kulturhistoriska och konstnärliga värden och att bevara originalytor. Viktiga uppgifter är att fästa lösa delar så att de inte kommer bort, rengöra på ett varsamt sätt och att göra snygga monteringar för upphängning som inte skadar föremålet. 


Vårda väl arbetar även med vård och skötsel så som att tvätta, ta bort fläckar, mangla och stryka, men också att ta vara på sådana textilier som är omoderna eller av annan anledning inte används, genom att sy om och återbruka. Det känns angeläget att tänka på vårt klimat och vår miljö och Vård Väls koncept grundar sig i hållbarhet på alla plan.

Eftersom lokalen i första hand är en arbetsplats är den inte öppen för besökare under fasta tider. Vid intresse går det utmärkt att höra av sig enligt nedan angivna kontaktuppgifter eller att knacka på dörren för att få komma in. 

Tjänster

Kyrkan

Konsultation för alla typer av frågor som berör Svenska kyrkans textilier

 • Konservering/restaurering/renovering

 • Textilförvaring (framtagning av arbetsbeskrivning med ritningsunderlag)

 • Monteringar (hänga textilier för altare o skåp)

 • Vård- och underhållsplaner

 • Åtgärdsprogram och kostnadsberäkning

 • Besiktning/skadeinventering

 • Antikvarisk städning i kulturhistoriska miljöer

 • Rengöring av brukstextilier

 • Det finns möjlighet till nytillverkning

 • Kurser och informationstillfällen

 • Antikvarisk medverkan

 • Kontakter med länsstyrelse och stift       

Tjänster

Museum

Arbetar självständigt eller tillsammans med museums personal

 • Konservering och montering

 • Utställningsarbeten

 • Besiktning och skadeinventering

 • Åtgärdsprogram och kostnadsberäkning

 • Magasinsarbete

 • IPM-frågor (Samordnad skadedjurskontroll)

 • Housekeepingfrågor

 • Packning av ömtåliga föremål

Tjänster

Offentliga miljöer

Utför arbeten för offentlig konst                                 

 • Konservering och restaurering

 • Monteringar för vägg och monter

 • Besiktning och skadeinventering

 • Åtgärdsprogram och kostnadsberäkning

 • Säkerhetstänk kring placering i olika miljöer 

Tjänster

Hembygdsföreningar

Rådgivning och projektarbeten

 • Bollplank och samtalspartner kring samlingar 

 • Insamlingspolicys

 • Märkning av textilier

 • Enklare rengöring och preventiva metoder

 • Hjälp till självhjälp

 • Åtgärdsprogram och kostnadsberäkningar

 • Föreläsningar och kurser

Tjänster

Privatpersoner

Utför arbeten på kläder och inredningstextilier

 • Rådgivning

 • Konservering/restaurering/renovering

 • Tvätt/strykning/mangling/lagning

 • Återbruka, göra nytt av "gammalt"

 • Åtgärdsprogram och kostnadsberäkning

 • Kurser och föreläsningar

 • Hållbar konsumtion och produktion     

Hänvisning

Länkar

Vissa arbeten kan- eller vill jag inte göra och därför hänvisar jag till duktiga kollegor eller andra yrkesgrupper.


Vem är jag?

Mitt namn är Lotti Benjaminsson och jag har varit verksam textilkonservator i 30 år. Efter tidigare anställningar satsar jag nu på min egen ateljé. Jag är född 1963, bor med min familj i Varberg, där jag även är född och uppvuxen. 

Bakgrund

Min barndom präglades av hantverksideal och jag fick ett tidigt intresse att arbeta med olika material och tekniker. Jag utbildade mig först som sömmerska och sedan inom vävning för att därefter göra Konservatorsutbildningen, kandidatutbildning vid Göteborgs universitet 1987-1990. Det har alltid betytt mycket för mig att vistas i kulturhistoriska miljöer och jag har alltid haft ett konstnärligt intresse, liksom för historisk dräkt och folkdräkter.  

Yrkeserfarenhet

Redan på mitten av 1980-talet fick jag det stora förtroendet att flytta textilierna i Varbergs museum till ett nytt textilmagasin. Arbetet ledde mig in i museivärlden och en utbildning till textilkonservator blev verklighet. Efter avslutad yrkesutbildning jobbade jag till att börja med på Livrustkammaren, Skokloster slott och Hallwylska museet i Stockholm (LSH). Jobbet innebar både utställningsarbeten konservering av samlingarna samt uppdragskonservering. Därefter arbetade jag på Textilmuseet i Borås med både utställningsarbeten och magasinsarbeten inför nyöppnandet av museet 1992. Under 1990-talet jobbade jag till och från med tillfälliga arbeten på, dåvarande, Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé i Göteborg (SVK). Arbetena bestod i att serva de västsvenska museerna med textilkonservering och utställningshjälp. Detta varvades även med vikariat och projektanställning hos Länsmuseerna i Halland, Varberg/Halmstad. Arbetena handlade om magasinsarbete, registrering av samlingar samt utställningsarbeten. Under denna period gjorde jag även kurser för hembygdsföreningarna för att förbättra för textilsamlingarna runt om i Halland. Under hela 2000-talet fram till 2020 har jag varit anställd hos SVK, numera Studio Västsvensk Konservering och har där arbetat med uppdragsfinansierad verksamhet. Arbetsuppgifterna har varit mycket varierande. Jag har jobbat med eget projektansvar och  haft SVK:s övergripande kontaktansvar till kyrkorna under många år, samt varit ansvarig för näsan alla vård- och underhållsplaner som utförts genom åren. Jag har gjort utbildningsinsatser och varit handledare för studenter under yrkesutbildning. På senare år har förebyggande insatser, mot skadeinsekter inom kulturinstitutioner i magasin och i utställningar, blivit viktigt som preventivt planeringsredskap och jag har varit ansvarig för dessa frågor på SVK ända tills jag slutade. Mina tongivande arbeten, för alla åren på SVK, har varit projekt med kyrkotextilier: vård- och underhållsplaner, textilkonservering och planering och projektering av textilförvaringsmöbler.

Mina år som anställd har gett mig stora och goda erfarenheter för en fortsättning som egenföretagare.

Följ mig gärna på Instagram. Jag kommer att lägga upp lite av mina projekt här. Se https://www.instagram.com/lottibenjaminson/ eller tryck på Instagram-symbolen längst ner.Varbergs Textilkonsult Vårda Väl

Textilkonservering/Restaurering/Renovering
Vård och skötsel av textilier för offentliga och privata kunder
Hållbar konsumtion och produktion
Medlem i Nordiska Konservatorsförbundet (NKF) samt                Svenska Föreningen för Textilkonservering (SFT)

Varbergs Textilkonsult Vårda Väl, Östra Långgatan 37 
432 41 Varberg

telefon nr: 0707 85 82 84

varbergstextilkonsult@vardaval.se

Öppet för besök efter överenskommelse. Du kan också prova att knacka på dörren. Är jag på plats öppnar jag.